Támogatás

Tisztelt Leendő Támogatónk!

Dinnyés Gyula vagyok Kiskunfélegyházáról.

Szeretném bemutatni az általam vezetett Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesületet. Egyesületünk megalakulását (2009 09. 09.) megelőzően 6 évi csapatmunka, közös íjászat előzte meg. Több versenyt rendeztünk, de a kor megkövetelte az Egyesületi formát. Nem tudtuk a továbbiakban magántőkéből céljainkat megvalósítani, működtetni, versenyeket szervezni.

Első pillanattól kezdve nagy hangsúlyt fektettem az oktatásra. Íjászoktatói szakképesítéssel rendelkezünk ketten is az egyesületben. Ifjúság nevelése párhuzamban történik a felnőttekkel. Fontos számunkra az íjászat megtanítása mellett az ősi magyar kultúra értékmentése, az egészséges életre nevelés, a természet tisztelete, környezetvédelem.

Részlet a Turul Koppány Íjászai HSE alapszabályából:

“Az egyesület céljai és feladatai:

 • Természeti, környezeti, kulturális és történelmi értékek megismertetése,
 • A magyar hagyományos kultúra és történelem ápolása,
 • Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása,
 • A sportolás szervezett, kulturált keretek közötti biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése,
 • Gazdasági, vállalkozási tevékenység végzése a célok eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása céljából,
 • Társadalmi egészségvédő programok megvalósításának elősegítése és ezekben való közreműködés,
 • Az egyesület létesítményeinek üzemeltetése, és karbantartása,
 • Természetismeretre, honismeretre, a természethez való helyes viselkedési kultúrára való nevelés,
 • Jó kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel, már működő vagy később létrejövő, de érdeki ütközésbe nem kerülő hasonló érdeklődési körű csoportokkal,
 • Törekvés nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, a határon túli magyarokkal és rokon népekkel való együttműködésre, illetve azok megszervezésére,
 • Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve azok megszervezése,
 • Az egyesület tagjainak sportszakmai képzése és rendszeres sporttevékenység feltételeinek biztosítása.”

Általunk szervezett versenyekre az ország távoli pontjairól is eljönnek íjászok. Legutóbbi (2010. 03. 07.) versenyünkön 110 versenyző és mintegy 150 néző jelent meg. Versenyzők érkeztek Dunaújvárosból, Ócsáról, Dabasról, Kunhegyesről, Nagykőrösről, Szegedről, Kiskunmajsáról, Csongrádról stb. Tevékenységünkben már többször szerepelt a környezet tisztítása, parkok karbantartása! Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Képviselőtestülete jóvoltából bérelhetjük a híres Fürdőszállót. Annak a húszéves elhagyottságát ezer feletti társadalmi munkaórával szépítgetjük és tesszük méltóvá, hogy ember jó érzéssel jöjjön oda. Még félúton sem tartunk, de akaratunk töretlen. Vezetésemmel minden hétfőn és minden csütörtökön tarunk edzést. Tervezzük a jó idő beálltával a harmadik napot is az edzésszámot növelve. Mindenki és mindent társadalmi munkában végzünk. Senki, semmilyen anyagi juttatásban nem részesül. Jelen rossz gazdasági helyzet miatt tagdíj a minimumra szorítottuk, hogy ne legyen tagvesztés. Semelyik párthoz nem tartozik a Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesület! Politikai tevékenységet nem folytat. Azért írom Önöknek ezt a levelet, hogy talán még találunk olyan gondos, jóakaró embereket, cégeket, akik segítő kezet nyújtanak nekünk, hogy célkitűzéseinket meg tudjuk valósítani és történelmi értékeinkre, sportra, íjászatra, környezet szeretetére nevelést folytathassuk. Egyesületük folyamatos anyagi gondokkal küzd. Igyekszem saját tőkével segíteni, de sajnos négy gyerek nevelése mellett ez is egyre nehezebb.

Nincs nagy igényünk, ezért minden segítséget elfogadnánk, legyen az anyagi vagy tárgyi.
Terveink, hogy szeretnénk egy jurtát vásárolni, ami mostanság 600 ezer Ft. Saját tulajdonú vesszőfogóim, versenycéljaim kezdenek elkopni, pótolni kellene őket. Épület, mely százéves és húsz éve üres, szinte felfűthetetlen. Gázmelegítőkkel próbáljuk, kisebb, nagyobb sikerrel. Szeretnénk kültéri nagyteljesítményű fűtőtestet, ami lefelé nyomja a meleget, mert a közel 5 méter belmagasság a sziesztákkal szinte felfűthetetlen.

Versenyek lebonyolításához szeretnénk egy nagyobb teljesítményű erősítőt, hangszórókkal és mikrofonnal. Nyárra egy jóakaró magánember területét is használhatjuk edzésekre. Oda szeretnénk egy kismustrált lakókocsit az értékeink tárolására. Mivel a területért nem kér bérleti díjat, hanem a terület tisztántartása, karbantartása a feladatunk, így egy szegélynyírógép is tervek közt szerepel. Saját tulajdonú kistraktorral vágjuk a nyílt területet. Edzésekhez sok kiegészítő
felszerelés is szükséges, ezeket is szeretnénk pótolni. Természetesen nem várjuk el senkitől, hogy az összes vágyunkat teljesítse, de ha Önnek lehetősége van arra, hogy egy ilyen ügyért dolgozó egyesületet valamilyen eszközzel, vagy pénzzel segítse, akkor tisztelettel felhívom a figyelmét a Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesületre. Tájékozódni weboldalunkon lehet, valamint belenézhet tevékenységünk kisebb részleteibe (Link: YouTube).

Logo1

Egyesületünk a Fővárosi Bíróság által, 01-10-041585 számon bejegyzett nonprofit szervezet.
Bírósági nyilvántartási száma: 3065
Székhelye és levelezési címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.
Adószáma :18028214-1-03
Egyesület számlaszáma: 11732071-20046736
A bankszámla elnevezése Turul Koppány Íjászai Hagy. Egyes.
OTP Bank NYRT. D-Alföldi Régió 6100 Kiskunfélegyháza Petőfi tér 1.
Székhelye, és levelezési címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.

Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatja!

Tisztelettel megkérem, gondolja át lehetőségeit cégénél, és ha lehetséges, akkor támogassa célkitűzéseinket!

Tisztelettel: Dinnyés Gyula
az egyesület elnöke (minden tag, és tanítvány nevében)
06 70/294-8881